Tillgänglig teknisk information

Jag är teknisk skribent och jobbar som konsult. I den rollen kommer jag in och tittar på er existerande dokumentation eller tar fram en strategi för och skriver ny dokumentation. Jag tittar på text, struktur och tillgänglighet och kan bland annat hjälpa till med att producera:

  • instruktioner
  • mjukvaruguider
  • hjälpböcker eller artiklar
  • träningsmaterial
  • instruktionsguider
  • innehåll för webbsidor.

Kontakta mig på sara.rydin@prometium.se eller +46 76 808 31 54.

Jag är systemvetare/språkteknolog och har en gedigen bakgrund i funktionshinderrörelsen och är väl insatt i tillgänglighet och att skriva för alla. Jag jobbar för att skapa texter som är kognitivt lätta.

Jag har jobbat

  • med talteknologi på KTH
  • med lingvistiskt smarta sökalgoritmer
  • i projektet som ledde fram till Begripsam
  • med projektet som resulterade i skriften “19 råd” som har förändrat många myndigheters sätt att skriva.

Läs mer om mig och min bakgrund.

Ta en titt på några exempeltexter.