AI ersätter inte mig

Många oroar sig just nu för att AI ska göra att vi skribenter blir överflödiga. Det kommer inte att hända.

Kontakta mig. (Länk öppnas i nytt flik.)

Jag har gått in i flera diskussioner och förklarat att visst är det ett problem om du ägnar dina dagar åt att skriva väderleksrapporter eller information om börsvärdets upp- eller nedgång.

MEN om du skriver krönikor, jobbar inom en föränderlig värld (och vem gör inte det), har din egen personliga stil eller skriver inom ett område som har sitt eget vokabulär så är det inte så mycket att oroa sig för.

Jag har ett bra exempel på vad jag menar.

Jag skriver en del på engelska just nu och eftersom engelska inte är mitt modersmål så använder jag ett verktyg för att kontrollera grammatik och stavning när jag är klar.

Som ni säkert förstår så är mitt område funktionshinderfrågor. Jag skriver därför gång efter annan om personer som har olika funktionsnedsättningar. Verktyget har dock en annan syn på verkligheten. Den ändrar och vill skriva att personen ”är funktionsnedsatt” eller vill beskriva personen som ”en funktionsnedsatt person”.

Vilken tur då att det är jag som väljer vad som ska skrivas!

Verktyget gör det som AI gör. Den utgår från majoriteten av texter och ger förslag. Och i det här fallet så blir det så fel. En person är aldrig sin funktionsnedsättning utan har en. Men det är inte ett språkbruk som har slagit igenom i den breda befolkningen trots att funkissamhället länge har skrivit så.

Det är skälet till varför AI aldrig kommer att ersätta mitt skrivande.