AI ersätter inte mig

Många oroar sig just nu för att AI ska göra att vi skribenter blir överflödiga. Jag är övertygad om att det inte kommer att hända (åtminstone inte i vissa situationer). Däremot kan AI:n bli ett bra stöd.