Kontrast

Kontrast mellan textens och bakgrunden färg är viktig. En bra kontrast gör att texten blir läsbar. Kontrasten definieras som förhållandet mellan ljusstyrkan hos bokstäverna och bakgrunden.