Assisterande kommunikativ teknik

Assisterande kommunikativ teknik hjälper den som har svårt att kommunicera att nå fram till och förstå sin omgivning. För de som har en funktionsnedsättning som påverkar kommunikationen är den assisterande tekniken nödvändig för att kunna delta i samhället. Men idag används den av alla.

Ett annat namn för assisterande teknik är hjälpmedel. Jag använder oftast inte det ordet eftersom det är något förlegat och av många uppfattas som stigmatiserande.

Vem använder tekniken?

Att använda assisterande kommunikativ teknik innebär kanske att:

  • Den som har bråttom talar in ett snabbt meddelande på sin telefon som omvandlas till text.
  • Den som ser dåligt eller på annat sätt har svårt att läsa kan använda brailleläsare, talsyntes eller skärmläsare.
  • Den som är totalförlamad kan använda teknik för att skriva ned tankar i text. Det kan ske genom tolkning av hjärnaktivitet eller genom att personen skriver med hjälp av ögonen.
  • Den som har ett rörelsehinder som påverkar kommunikation men inte talet kan använda diktering (tal-till-text).

Även tillfälligt funktionsnedsatta kan ha användning av assisterande teknik. Tillfälligt funktionsnedsatt är man till exempel om man inte kan höra på grund av bullrig miljö eller om man bryter handen och därför inte kan skriva.

De stora mjukvaruföretagen har förstått att den här typen av teknik är användbar för en bredare målgrupp. Därför finns till exempel diktering och uppläsning i flera av deras produkter.