Site icon S. Rydins ord

Ange inte relationen till objekt i text

Tecknad bild på flicka med hopprep till höger. Till vänster texten: "...den tecknade flickan i bilden här nedanför."

Hållbara texter behöver inte uppdateras så ofta. De är skrivna på ett sätt så att texten inte blir förlegad av misstag. Fakta kan alltid ändras och då måste texten ändras. Men vi ska inte skapa onödiga hinder som gör texten gammal i förtid. Läs om ett sätt att skapa hållbara texter.

Lästid: 1 minut.

Ett vanligt misstag i text är att ange relationen mellan texten och objekt. Det betyder att man i sin text skriver ut var tabellen eller bilden återfinns. Texten lyder kanske “Se bilden ovanför” eller “…som du ser i tabellen till höger”.

Det är ett problem framförallt i digital text men även i analog text tjänar du på att undvika det.

Risker med att ange relationen mellan objekt och text

Lösningar på problemet

  1. Ett enkelt sätt att säkerställa att din text och objektet är synkroniserade är att placera objektet direkt efter den mening där du hänvisar till det. På så sätt kommer dina läsare att hitta objektet där de förväntar sig att se det.
  2. För ett mer precist tillvägagångssätt, särskilt i längre texter eller när objektet är komplicerat, kan du ge objektet en unik benämning, såsom “Figur 1” eller “Tabell A.” Därefter kan du hänvisa till objektet med dess namn i texten, till exempel: “Se Figur 1 för en visuell representation.”

Det andra alternativet är mer exakt, det första mer avslappnat.

I de flesta fall gäller samma regler för alt-text (alternativ text) som för annan text.
Däremot ska din alternativtext ange exakt placering om det är nödvändigt för att förstå sammanhanget.

Exempel

Klicka på pensel-knappen för att välja vilken typ av pensel du vill använda.

Bild 1. Knapp för att välja typ av pensel.
Exit mobile version