Ett öppet fönster som släpper in luft.

En lagom luftig text

Vill du vara säker på att din tekniska text blir läst så ska du skriva en tillgänglig text. Den tillgängliga texten når så många läsare som det bara är möjligt att nå. Den främsta egenskapen hos en tillgänglig teknisk text är att läsaren upplever den som luftig.

Lästid: 1 minut.

En tillgänglig text är luftig och ger ett intryck av att vara lagom lång. Poängen är att den ska tilltala så många läsare som möjligt. Det gör sällan en lång text utan tydliga indelningar och obefintliga marginaler.

Huvudregeln för att skapa en tillgänglig text är att tänka på att inte göra texten längre än nödvändigt. När du har fått med all information ska du sluta skriva. 

Sätt dig in i läsarens behov och ta med det hen behöver och stryk sådant som inte behövs. Du kan lägga länkar till vidare läsning sist i texten för att inte lura iväg läsaren.

Se också till att ha gott om mellanrum mellan stycken och skriv mellanrubriker för att guida läsaren om texten blir längre.

Tänk också på att alla inte läser all information i en text. Därför ska du inleda varje stycke med den viktigaste informationen först. 

Vill du vara extra säker på att alla hänger med? Inled texten med en sammanfattning.

Läs texten om tillgängliga texter som jag och min kollega Ester Hedberg på Dyslexiförbundet skrev i Språktidningen. 

Kontakt

Kontakta mig för tillgängliga tekniska texter.