Site icon S. Rydins ord

Hur jag skapar dokumentation för kund

Foto: Pexels / Pixabay.

Att skapa dokumentation för kund är en noggrann process som kräver fokus, erfarenhet och hänsyn till flera viktiga faktorer. I det här inlägget kommer jag att gå igenom hur jag skapar lättläst och användbar dokumentation.

Lästid: 3 minuter.

Mitt mål är att skapa dokumentation som är

Jag är inte nöjd med dokumentationen förrän du som kund är nöjd. Jag vill alltid leverera en högkvalitativ produkt.

1. Förstå kundens behov

Jag börjar självklart med att fördjupa mig i kundens behov och mål. Jag måste ha en klar bild av vem målgruppen är och vad kunden förväntar sig av dokumentationen.

2. Samla och ordna information

Jag samlar all nödvändig information från kunden och ber om tillgång till alla deras relevanta källor. Dokumentationen måste innehålla all relevant information för att läsarna ska kunna följa ämnet.

3. Planera och strukturera

Dokumentationen ska vara välstrukturerad. Jag skapar en tydlig hierarki med avsnitt och rubriker för att guida läsaren genom dokumentet. Organiserad information är lätt att följa och förstå.

4. Anpassa språket

Språket i dokumentationen måste vara anpassat till målgruppen. Jag använder ett klart och enkelt språk, undviker jargong och tekniska termer om de inte är nödvändiga. Texten ska vara tydlig och lätt att läsa.

5. Användarfeedback och revision

Jag är alltid öppen för att göra nödvändiga förbättringar baserat på kundens feedback. Dokumentationen är förstås aldrig statisk, och jag är redo att revidera den när det behövs.

6. Uppdatering

Jag är alltid tillgänglig för uppdatering av dokumentation när förändringar sker i produkten eller tjänsten den beskriver. Jag vet hur man skapar hållbar text som inte behöver uppdateras lika ofta som annan text. När uppdatering ändå måste göras så har jag förberett för det. Texten ska vara lätt att hålla aktuell.

Exit mobile version