Exempeltexter

Tveka inte att höra av dig till mig. Kontakta mig. (Länk som öppnas i ny flik.)

Portfolio med tekniska texter

Jag har skrivit några tekniska texter, till exempel några FAQ:er (vanliga frågor) och ett white paper för ett påhittat system.

Du hittar min portfolio på Github.

Instruktioner

”Alla kan läsa på sitt sätt” och ”Så här läser du texter digitalt” i Läs & Skriv nr 3 2016. (Pdf, länk öppnas i ny flik.)

Vill du läsa talböcker så kan du till exempel använda gratisprogrammen Amis för Windows eller Olearia för Mac. Har du ett Legimus-konto eller om din skola har licens hos Inläsningstjänst så kan du läsa talböcker direkt i din webbläsare.

Ur “Så här läser du texter digitalt”.

Vetenskaplig artikel

Building a hyponymy lexicon with hierarchical structure i Proceedings of the ACL-02 workshop on Unsupervised lexical acquisition – Volume 9, July 2002 Pages 26–33.

There are two straightforward methods that can be
used to classify the data from the hh-constructions.
The first would be to group all hypernyms of the
same lemma into one class. The second would be
to let each hypernym token (independently of their
lemma) initially build their own class, and then try
to group tokens…

Ur “Building a hyponymy…”.

Bloggtexter

Adapt the society, not the person” i webbtidningen Signature Reports i maj 2022. (Länk till signaturereports.net.)

At least since the end of the 20th century, this has been debated in the disability community. Much of the debate began with discussions on neurodiversity by people on the autism spectrum.

Ur “Adapt the society, not the person”.

”A tango and a flip” i webbtidningen Signature Reports i mars 2022. (Länk till signaturereports.net.)

Swedish Let’s Dance is different this year. (Let’s dance is a Swedish version of the British television show Strictly Come Dancing.) For the first time, there is a dancer on the show who uses a wheelchair to get around the floor.

Ur “A tango and a flip”.

”Rätt form för att övertala” i Språktidningen nr 8 2020. (Pdf-fil som öppnas i ny flik.)

På en bråkdels sekund bestämmer sig läsaren för om en text är värd att läsa eller inte. Texter som ser ut att vara svåra och jobbiga ratas – även om språket är fullt begripligt. Hur texten är formgiven är med andra ord minst lika viktigt som det skrivna språket.

Ur “Rätt form för att övertala”.

”Ögonrörelser avslöjar lässvårigheter” i Läs & Skriv nr 4 2015. (Pdf, länk öppnas i ny flik.)

“Bilder stör läsningen” i Läs & Skriv nr 4 2014. (Pdf, länk öppnas i ny flik.)

Samtliga personer i studien – både de med och utan dyslexi – svarar bättre på läsförståelsefrågor om de tittar på bilden i ett tidigt skede.

Ur “Bilder stör läsningen”.