Site icon S. Rydins ord

Handledning eller manual? Vad är vad?

Äldre instruktionsbok.

Foto: Annie Spratt on Unsplash

När jag började fundera på att jobba med manualer för mjukvara så kom jag genast in på frågan varför det finns så många olika typer av benämningar på förklarande/beskrivande dokument. Min nyfikenhet var väckt. Vad är en manual, guide eller en handledning?

Lästid: 5-6 minuter.

Några av de benämningar som jag kommer på på rak arm är lathund, anvisning, handledning, manualer, handbok, instruktion, beskrivning och guide. Eftersom jag är språkteknolog och språkvetare i botten så gick jag till Svenska akademins ordböcker, Rikstermbanken och Korp och slog upp alla orden. Jag har självklart även sökt på nätet. Här är min sammanfattning av det som jag fick reda på.

Manualer och handböcker

Manualen och handboken måste vara skrivna. Av de två är manualen teknisk medan handboken inte måste vara det men ändå är av mer praktisk natur.

Manualer täcker både mjuk- och hårdvara. Vi använder ordet för allt från bredband, brödrostar, kameror till GPS:er, men också ordet (i icke-tekniska sammanhang) för att beskriva hur man ska klara livet, hur ett företag använder sig av grafik eller hur man uppför sig på Twitter.

Ordet är typiskt använt i sammansättningar som teknik-, mobil-, installations-, produkt-, service-, skrivar-, kamera-, användar- eller instruktionsmanual. Sammansättningar av en icke-teknisk natur som t.ex. föräldrarmanual eller terroristmanual är oftast ironiska.

Genom Rikstermbanken går det att läsa att en manual är ett “dokument som ger vägledning för användning, hantering och underhåll av en produkt” och att det är synonymt med “handbok” (Källa: Terminologicentrum).

En manual/handbok beskriver användning, hantering och underhåll av en produkt.

Ordet handbok används ofta i de fasta fraserna “handbok i X” och “handbok för X”. Det handlar då alltså om en bok som beskriver hur man skall lyckas i ett helt ämne, t.ex. pedagogik, författande eller berättarteknik. Eller så är det en handbok för en grupp av människor, t.ex. gravida kvinnor eller ungdomar i puberteten.

Handböcker förekommer i många skilda sammansättningar t.ex. rese-, scout-, metod-, terror-, föräldra- och användarhandbok.

Guide

En guide är en vägvisare av något slag, men behöver inte vara en person utan kan vara en typ av handbok. Det handlar ofta om reseguider, men när man pratar om tekniska guider är det vanligast installationsguider.

Genom Rikstermbanken går det att läsa att en guide är en “hjälpfunktion i dator som, ofta via en serie dialogrutor, leder användaren rätt vid genomförandet av viss aktivitet, t.ex. installation av ett nytt program eller en ny hårdvara” (Källa: Svenska datatermgruppen).

En guide är en digital hjälpfunktion som leder användaren rätt.

Handledning

Handledningar beskriver hur ett friare arbete (eller studier) skall utföras. 

Handledningar verkar ganska sällan vara av en teknisk natur. När de är det skrivs det oftast ut och de kallas då teknisk handbok, it-handledning eller digital handledning. Av någon anledning är titlar för tekniska handledningar väldigt krångliga, i stil med “handledning för användandet av videoteknik”.

En handledning handlar förutom om när man studerar, lär någon någonting eller forskar, om hur man ska utföra, göra eller handha något. Det förekommer i sammansättningar oftast som arbets-, studie-, lärar-, föräldra-, användar- och projekthandledning. 

Genom Rikstermbanken hittar jag en post om handledningar från Tarancos bokförlag som säger att det är ett “dokument innehållande anvisningar för genomförandet av en viss uppgift eller procedur”.

En handledning anger hur en uppgift ska genomföras.

Lathund

En lathund är oftast teknisk till sin natur och innehåller bara utvalda fakta som annars kan vara svåra att minnas. Den kan alltså inte förväntas ge en fullständig beskrivning. Den kan sägas vara ett komplement till en mer omfattande handbok.

Lathund är väldigt ovanlig i Korp som inte heller har några sammansättningar med -lathund. 

På Google är det dock 886 000 förekomster av ordet så helt ovanligt är det inte. Men ordet används inte alltid i sin ursprungliga betydelse, utan det kan ibland handla om ganska omfattande handböcker. Jag hittar inga sammansättningar med lathund på Google heller. 

En lathund innehåller fakta som kan vara svåra att minnas.

Instruktion och (bruks)anvisning

En instruktion har fokus på att lära läsaren sättet att göra något. Även anvisningar (bruksanvisning, installationsanvisning) passar in här och kan kanske sägas vara en typ av instruktion. 

Instruktion används vanligtvis för att prata om hur något konstrueras, byggs, utförs, skapas eller på annat sätt görs. 

I tekniska sammanhang pratar man om handhavande-, maskin-, gym- och bygginstruktioner. 

Men man hittar även instruktioner för att utföra så skilda saker som manikyr, utföra polisanmälan och göra påskägg.

Genom Rikstermbanken hittar jag en post hos Terminologicentrum som säger att en instruktion är “information som beskriver hur något ska utföras”.

En instruktion beskriver hur något ska utföras.

Ordet anvisning används oftast för att prata om hur något ska kokas/stekas/tillagas, sättas ihop, skapas, skrivas eller konstrueras. Att det väldigt ofta handlar om recept blir snabbt tydligt. När man tittar noggrannare på sammansättningar med ordet anvisning så hittar man bruks-, instruktions-, planerings-, skötsel- och installationsanvisningar.

Enligt Terminologicentrum är en bruksanvisning en “information om hur en produkt ska hanteras”.

Bruksanvisning är också något som regleras i lag i vissa fall. På Konsumentverkets hemsida “Hallå konsument” kan man läsa att “Du har oftast rätt att få en bruksanvisning/manual på svenska.” Det står vidare att: “Bruksanvisningen ska innehålla den information du behöver att för att installera, montera, använda, förvara och sköta varan. Det slås fast i konsumentköplagen. Om bruksanvisningen inte innehåller det du behöver för att kunna använda varan, är varan felaktig enligt lagen. “

En (bruks)anvisning säger hur en produkt ska hanteras.

(Arbets)beskrivning

En beskrivning ska ge en översiktligt bild och tar därför med det viktigaste men kanske inte allt.

Beskrivning används i en betydelse för att prata om hur något ser ut, konstnärliga beskrivningar, kortare språkliga beskrivningar (t.ex. miljöbeskrivningar) som utgör delar av en längre berättelse.

I en mer relevant betydelse används beskrivning för att berätta hur ett arbete ska utföras (arbetsbeskrivning) eller en produkt ska brukas (produktbeskrivning).

Terminologicentrum (TNC) anger att en arbetsbeskrivning är en “sammanställning av uppgifter om innehåll, material, anläggningar, utrustning, arbetskraft, arbetsmiljö och övriga förutsättningar för ett arbete”. Men TNC har ingen information om vad en produktbeskrivning är.

Enligt Shopify, som är en av mjukvarorna för försäljning på nätet, är en produktbeskrivning en text som förklarar vad en produkt är, vilka funktioner och fördelar den har. 

En arbetsbeskrivning är en sammanställning av uppgifter som behövs för ett arbete. En produktbeskrivning förklarar vad produkten är och vilka funktioner den har.

Kontakt

Kontakta mig för tillgängliga tekniska texter.

Exit mobile version