Språkteknologi

Språkteknologi rör all datorbehandling som har med språk att göra och du har kanske kommit i kontakt med den:

  • När du skriver sms och får förslag på ordkorrigeringar.
  • När du pratar in meddelanden på din mobil som sedan omvandlas till text.
  • När du använder program för att översätta mellan språk.
  • När du får förslag på ändringar till din text i program för textredigering.