Tillgänglig information

Kontrast

Kontrast mellan textens och bakgrundens färg är viktig. En bra kontrast gör att texten blir läsbar. Kontrasten definieras som förhållandet mellan ljusstyrkan hos bokstäverna och bakgrunden.

Lästid: 2-3 minuter.

WCAG (Web content accessibility guidelines) reglerar kontrasten. Den ska normal vara 4,5:1.

För att vara säker på att få en tillräcklig kontrast kan du överdriva den. Webbriktlinjer.se rekommenderar en kontrast som är 7:1 för att du ska vara säker på att alla kan läsa texten.

Undvik att ha foton som bakgrund

Kontrasten ska vara bra mot hela den bakgrund som texten ligger på. Därför är det sällan bra att ha foton som bakgrund. Hela fotots ljusstyrkan ska uppfylla kontrastkraven. I bild 1 ser du ett exempel på en text mot en fotobakgrund.

Bild 1. Fotot var en del av en Teliaannons i februari 2023. Fotot har inte tillräcklig kontrast mot den vita texten.

Ta hänsyn till ljust eller mörkt läge i appar

Läsaren kan välja mellan ljust och mörkt läge i de flesta appar. I mörkt läge blir bakgrunden mörk och texten vit. I ljust läge är det tvärtom.

Om du väljer att lägga en färgad platta som bakgrund så måste du testa att den fungerar i båda lägen. Texten förblir vit i mörkt läge om du inte själv ändrar textfärgen. Och i ljust läge är färgen på texten normalt svart.

Bild 2 och 3 visar en text där en del av texten har turkos överstrykning. I ljust läge är kontrasten god och det går att läsa texten.

Bild 2. Turkos bakgrund fungerar bra i ljust läge då texten är svart.
Bild 3. Turkos bakgrund har inte tillräcklig kontrast mot den vita texten i mörkt läge.

AI ersätter inte mig

Många oroar sig just nu för att AI ska göra att vi skribenter blir överflödiga. Jag är övertygad om att det inte kommer att hända (åtminstone inte i vissa situationer). Däremot kan AI:n bli ett bra stöd.

Lästid: 2-3 minuter.

Kontakta mig. (Länk öppnas i nytt flik.)

Jag har gått in i flera diskussioner kring AI och förklarat att skribenterna inte kommer att bli överflödiga idag eller ens i morgon. Visst är AI ett problem om du ägnar dina dagar åt att skriva väderleksrapporter eller information om börsvärdets upp- eller nedgång. Det har funnits AI för att skriva texter för de områdena i många år redan.

MEN om du skriver krönikor, jobbar inom en föränderlig värld (och vem gör inte det), har din egen personliga stil eller skriver inom ett område som har sitt eget vokabulär så är det inte så mycket att oroa sig för.

Jag har ett bra exempel på vad jag menar.

Jag skriver en del på engelska just nu och eftersom engelska inte är mitt modersmål så använder jag ett verktyg för att kontrollera grammatik och stavning när jag är klar.

Området som jag skriver inom är funktionshinderområdet. Jag skriver därför gång efter annan om personer som har olika funktionsnedsättningar. Verktyget har dock en annan syn på verkligheten. Den ändrar och vill skriva att personen “är funktionsnedsatt” eller vill beskriva personen som “en funktionsnedsatt person”.

Vilken tur då att det är jag som väljer vad som ska skrivas!

Verktyget gör det som AI gör. Den utgår från det som är vanligast i texter och ger förslag. Och i det här fallet blir det så fel. En person är aldrig sin funktionsnedsättning utan har en. Vissa tycker att det är okej att bli kallad funktionsnedsatt, men de flesta gillar det inte. Men det språkbruket har inte slagit igenom i den breda befolkningen trots att funkissamhället länge har skrivit så.

Och det här är AI:ns begränsning. AI:n kommer alltid att följa det vanligaste sättet att skriva något baserat på de texter som den är tränad på. I dagsläget är de flesta verktyg tränade på väldigt stora textmängder hämtade från till exempel internet. Den dag som det går att träna på en mindre textmängd med text som passar mitt eget vokabulär så kommer det problem som jag har beskrivit här att bli löst. Men jag har svårt att se att det kommer att hända inom det närmaste tiotal, eller ens tjugotal åren.

Språket som AI:n använder kommer också alltid vara mer enformigt om man jämför med en bra skribent. Den har helt enkelt inte samma fokus på att skapa ett omväxlande och rikt språk som en människa kan ha.

AI är ett bra stöd för skribenter men kan aldrig ersätta någon som verkligen har ordet på sin sida.

Det är skälet till varför AI aldrig kommer att ersätta mitt skrivande.

Kontakt

Kontakta mig för tillgängliga tekniska texter.