Site icon S. Rydins ord

Vem har svårt att läsa och förstå en text?

En person sitter på en säng med en bok framför sig. Vi ser bara personens ben och boken.

Foto: Fabiola Peñalba / Unsplash

En vanlig missuppfattning är att de flesta vuxna människor har lätt att läsa och förstå. I själva verket är det ungefär 40% av den vuxna befolkningen som har svårt att tolka och dra slutsatser utifrån mer komplex text.

Lästid: 3-4 minuter.

PIAAC-studien

PIAAC-undersökningen är ett stort internationellt test som prövar vuxnas färdigheter. Läsfärdighet är en del av undersökningen. Det är en OECD-studie som tittar på hur bra vuxna är på att bearbeta information. Den senaste svenska studien är gjord 2013.

Resultatet av undersökningen är indelat i ett antal nivåer. Om vi tittar på de som räknas som goda läsare respektive inte så goda läsare så ser fördelningen ut som:

Studien förväntar att en god läsaren klarar av att söka information i en mer komplex text, samt att de kan tolka den och dra slutsatser. 

Fyra av tio av svenskar kan inte tolka och dra slutsatser från en mer komplex text. Det är dessa 40 procent, utöver de som har lätt att läsa och förstå, som en teknikskribent med fokus på tillgänglighet siktar på att nå. Genom att nå de som har svårast att läsa når man alla.

Vilka är det som har svårare att läsa och förstå?

Den som är ny i språket, som är en ovan läsare eller som har en funktionsnedsättning som ger lässvårigheter kan ha svårare att läsa och förstå. 

Vanan vid att läsa spelar här stor roll. Om en person läser ofta så kan problem som kommer av en funktionsnedsättning bli mindre.

Kommentar och tips på mer läsning 

Observera att Sverige fortfarande ligger bra till när det gäller läsförståelse när man jämför med andra OECD-länder. Om man jämför med USA så kan man se att 52 procent av den vuxna befolkningen där hamnade på nivå ett och två i den senaste studien från 2017. Läs mer om resultaten från USA. (Länk till nces.ed.gov.) 

Läs mer om PIAAC-studien på OECD:s hemsida. (Länk till OECD.org.) 

Läs mer om PIAAC-undersökningen 2013 i en artikel av medarbetare i Språkrådet. (Länk till begripligtext.se.) 

Kontakt

Kontakta mig för tillgängliga tekniska texter.

Exit mobile version