Vem har svårt att läsa och förstå en text?

En vanlig missuppfattning är att de flesta vuxna människor har lätt att läsa och förstå. I själva verket är det ungefär 40% av den vuxna befolkningen som har svårt att tolka och dra slutsatser utifrån mer komplex text. Lästid: 3-4 minuter. PIAAC-studien PIAAC-undersökningen är ett stort internationellt test som prövar vuxnas färdigheter. Läsfärdighet är en … Fortsätt läsa Vem har svårt att läsa och förstå en text?